Mengapa Kalian Menyebutnya Paranormal dan Orang pintar

Mengapa Kalian Menyebutnya Paranormal dan Orang pintar

Gambar terkait

Mengapa kalian menyebutnya paranormal dan orang pintar, saya lebih suka menyebut mereka para tidak normal dan orang bodoh

Oke mari kita mulai dari orang yang mengaku mengetahui yang ghaib, padahal hanya Allah yang mengetahiu yang ghaib berdasarkan banyak dalil di antaranya:

Katakanlah,”Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. [An Naml : 65].

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) [Al An’am : 59].Banyak sekali orang yang mengaku mengetahui yang ghaib contohnya seperti acara-acara di televisi (dunia lain) dan acara sejenisnya. Mereka mengaku melihat sosok wanita berkepala babi dan sebagainya ini merupaka ke dustaan yang nyata.

Gambar terkait

Bisa saya jamin mereka hanya tipu-tipu dan melakukan kesyirikan.  Kesimpulannya adalah dukun atau pun orang yang mengatakan bahwa ia mengetahui perkara yang ghaib adalah kebohongan karena hanya Allah yang mengetahui yang ghaib


Barangsiapa berkeyakinan, bahwa dirinya atau orang lain boleh menguasai perkara ghaib, berarti ia telah kafir. Karena perkara ini termasuk perkara yang tidak pernah diberitakan kepada siapapun oleh Allah; tidak kepada para malaikat yang dekat dan tidak juga kepada para rasul yang diutus.Comments

Popular posts from this blog

BENARKAH MUSIK ITU HARAM DALAM ISLAM?

HUKUM ISBAL (CELANA DI BAWAH MATA KAKI)

UMAT ISLAM MENYEMBAH KA'BAH?